Concurs video – Shakespeare School

[cloudwok ref=1]

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1.1  Concursul de creatie video este organizat de Centrul Cultural de Limba Engleza Shakespeare SRL, numit in continuare Shakespeare School, si se adreseaza exclusiv cursantilor Shakespeare School.

1.2  Participantii la concurs se obliga sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Shakespeare School prin prezentul Regulament Oficial.

1.3 Prezentul Regulament Oficial este disponibil pe toata perioada concursului pe site-ul Shakespeare School.

1.4  Shakespeare School isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, de a prelungi perioada de inscrieri cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

1.5 Concurentii au obligatia sa consulte permanent pagina concursului pe site-ul Centrului Cultural de Limba Engleza Shakespeare SRL www.shakespeare-school.ro pentru a se informa despre eventuale modificari.

1.6  Pe perioada Concursului, Shakespeare School va proceda la urmatoarele activitati:

  1. Va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea atribuirii premiului;
  2. Va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
  3. La data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Shakespeare School fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 9.10.2017 – 9.11.2017 in mediul online, pe pagina dedicata https://www.shakespeare-school.ro/concurs-video/

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

3.1 Concursul este accesibil tuturor cursantilor Shakespeare School, cu varsta de peste 7 ani,  inscrisi in anul scolar 2017-2018, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenti in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

3.2  Un cursant Shakespeare School poate participa o singura data, de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu.

3.3  Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament.

3.4  Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului sau parintelui/tutorelui legal al acestuia, care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

3.5  Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

3.6 Pentru a putea participa la Concurs, participantii sau parintii/tutorii legali ai acestora trebuie sa aiba o adresa de email valida si nume/prenume reale.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Acest concurs are loc exclusiv in mediul online.

4.2 Utilizatorii vor afla de concurs printr-un mesaj transmis pe e-mail precum si de pe site-ul Shakespeare School,  https://www.shakespeare-school.ro/.

4.3 Cursantii Shakespeare School se pot inscrie in concurs in perioada 9.10.2017 – 9.11.2017, ora 23:59, astfel: trebuie sa inregistreze un clip video de maximum 1 minut, in limba romana sau engleza, prin care sa povesteasca din experienta lor de cursanti Shakespeare School:

– cum a fost prima intalnire cu Shakespeare School

– momente speciale de la ore, cu profesorii

– amintiri din tabere sau de la concursuri si proiecte organizate de Shakespeare School la care au participat etc.

4.4 Pentru a putea intra in concurs, participantii trebuie sa completeze toate campurile formularului si sa incarce inregistrarea video in pagina concursului https://www.shakespeare-school.ro/concurs-video/. In urma trimiterii materialului video, pe ecran va aparea un mesaj de confirmare a inregistrarii.

4.5 Fiecare participant are dreptul de a inscrie un singur video.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1  In urma concursului vor fi desemnati 3 castigatori – cate unul pentru fiecare categorie de varsta: Juniori (clasele I-IV), Adolescenti (clasele V-VIII), Tineri (clasele IX-XII).

5.2 Castigatorii vor fi desemnati de catre o comisie de evaluare formata din reprezentantii Shakespeare School.

5.3 Comisia va evalua materialele incarcate de catre participanti si va aprecia cele mai creative si mai originale creatii.

5.4  Criteriile de care se va tine cont sunt: originalitate, spontaneitate, creativitate si umor.

5.5  Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

5.6  Desemnarea castigatorilor se va face in data de 15.11.2017

5.7  Materialele castigatorilor vor fi promovate pe site-ul www.shakespeare-school.ro si pe pagina de Facebook Shakespeare School https://www.facebook.com/shakespeareschool/.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

7.1 Castigatorii concursului vor fi anuntati public pe site-ul Shakespeare School www.shakespeare-school.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/shakespeareschool/ in data de 15.11.2017 si de asemenea vor fi contactati prin mesaj privat pe e-mail sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in pagina de concurs.

7.2  Castigatorii vor fi de asemenea notificati ca materialele lor vor fi promovate pe paginile social media ale Shakespeare School.

7.3  In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita, prin acelasi mecanism.

7.4  In cazul in care la una sau 2 categorii de varsta nu vor fi participanti, premiul/premiile va /vor fi redistribuit/redistribuite catre o alta categorie de varsta.

7.5  Castigatorii vor intra doar personal in posesia premiului, incepand cu data 16.11.2017, la receptia sediului la care urmeaza cursurile Shakespeare School.

7.6  La predarea premiului se va intocmi un proces verbal de predare-primire.

SECTIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a folosirii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 9.11.2017, ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1 Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina de concurs https://www.shakespeare-school.ro/concurs-video/.

10.2 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de concurs, prin e-mail sau pe site-ul Shakespeare School www.shakespeare-school.ro.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

 SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Shakespeare School si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE. Drepturi asupra inregistrarilor incarcate in concurs

13.1 Prin participarea la acest concurs acordati lui Shakespeare School, reprezentantilor si succesorilor sai legali, care actioneaza cu acceptul sau, permisiunea nelimitata de a  folosi si/sau publica si/sau asigura drepturi de autor portrete sau imagini fotografice care il reprezinta pe copilul dumneavoastra si negativele, tipariturile, diapozitivele sau informatiile digitale importante aferente acestora, in care copilul dumneavoastra ar putea fi inclus in totalitate sau partial, sau modificate ca forma sau reproduceri ale acestora, color sau altfel, facute prin orice mijloc in studioul sau, sau in alta parte, ca forma de arta, sau orice alt scop legal, in orice format, fotografie, simplu, multiplu, in miscare sau imagine video.

13.2  Shakespeare School se obliga sa nu cedeze catre terti dreptul de a  folosi si/sau publica si/sau asigura drepturi de autor portrete sau imagini fotografice care il reprezinta pe copilul dumneavoastra si negativele, tipariturile, diapozitivele sau informatiile digitale importante aferente acestora, in care copilul dumneavoastra ar putea fi inclus in totalitate sau partial.

13.3  Prin participarea la acest concurs, renuntati la orice drept pe care il aveti de a verifica si aproba modul de utilizare care ar putea fi ales. De asemenea, scutiti pe Shakespeare School, de orice revendicare de plata, asociata cu orice forma de dauna, fie prevazuta, fie nu, legata de utilizarea artistica sau comerciala corespunzatoare a acestor imagini, cu exceptia cazurilor in care se poate dovedi, dincolo de orice indoiala, ca reproducerea mentionata a fost facuta cu intentii rele sau a fost reprodusa si publicata doar cu scopul de a va supune unei situatii scandaloase, ridicole, rusinoase si nedemne.

13.4   Shakespeare School va stoca si va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs in scopul anuntarii si identificarii castigatorului dar si pentru transmiterea de materiale de marketing si publicitate.

13.5   Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Premii și Distincții

2020 – Centru GOLD pentru pregatirea examenelor Cambridge
2018 – Shakespeare School desemnat din nou “CEL MAI BUN CENTRU DE PREGATIRE DIN ROMANIA”
2017 – Cel mai bun Centru de Pregatire a Examenelor Cambridge, din Romania
Centru de pregatire si examinare CELTA autorizat de Cambridge Language Assessment.