Emo?ii ?i succes la simularea examenelor FCE ?i CAE

Simulare 2013Ca ?n fiecare an, Shakespeare School, Centru de Platin? pentru Pregatirea Examenele Cambridge, se implic? activ ?n preg?tirea elevilor pentru examenele interna?ionale de englez?. Rata de succes ridicat? ?i num?rul mare al candida?ilor sunt rezultatul experien?ei ?i al preg?tirii temeinice.

Pentru a atinge an de an standarde ?nalte, luna martie este dedicat? simul?rilor de examen. Primii s-au reunit cursan?ii grupelor de FCE ?i CAE, iar apoi au urmat simularile pentru celelalte examene Cambridge, PET ?i KET ?i pentru examenele IELTS ?i YLE.

?n cele dou? weekenduri au avut loc ?n paralel at?t probe scrise (Reading, Writing, Use of English, Listening), dar ?i interviuri cu comisii alc?tuite din profesori Shakespeare School. La finalul acestei perioade, fiecare cursant participant la simulare ?i-a facut o idee clar? asupra nivelului s?u ?nainte de examen. Totodat?, a avut ?ansa s? experimenteze structura acestor examene ?n condi?ii foarte asem?n?toare.

Principalul avantaj al unei astfel de simul?ri este reducerea nivelului de stres ?n fa?a examenului real. Astfel, accentul va c?dea pe o preg?tire c?t mai sistematic? ?i pe probele de examen ?n sine. Un alt avantaj este c? participantul se obi?nuie?te cu limitarea de timp pentru fiecare prob?, ?nv???nd s? DSC03429gestioneze, pe l?ng? emo?ii, ?i timpul, ceea ce constituie un atu ?n examenul ?real?.

Ca ?n fiecare an suntem m?ndri de efortul depus de tineri no?tri cursan?i care ?n?eleg importan?a ob?inerii unei diplome at?t de valoroase ?i aleg s? investeasc? ?n viitorul lor.

Felicit?ri tuturor ?i mult succes la examenele din var?! Suntem convin?i c? rezultatele vor fi r?splata bine meritat? pentru preg?tirea ?i implicare de peste an!
Iar pe cei care vor s? fie ?i mai siguri pe ei la examen, ?i a?tept?m la cursurile de preg?tire intensiv? din timpul verii, pe care le pute?i g?si pe site, la sec?iunea Cursuri de vara. Pe cursan?ii noi ?i invit?m la o lec?ie gratuita, pentru a intra ?n atmosfera Shakespeare School!

Aboneaza-te la newsletter pentru a primi ultimele noutati:

Arhive