Trandafirul englezesc a ?nflorit!

?n Septembrie 2012 am ?mplinit 10 ani. Avem elevi care ne ?tiu parc? de o via??, au venit la noi c?nd aveau 4 ani ?i deja au dat admitere la cele mai bune licee din Bucure?ti. Am v?zut prima genera?ie de absolven?i Shakespeare School studen?i ?n Marea Britanie. I-am v?zut cresc?nd odat? cu noi, de […]