Despre comportamentul copiilor

Odat? intrat? ?n echipa Shakespeare School, am fost pus? ?n fa?a unei provoc?ri, aceea de a preda limba englez? copiilor cu v?rste ?ntre 4 ?i 7 ani. Experien?a anterioar? avea s? fie benefic?, ?ns? ?n ultimii ani, aten?ia mea s-a ?ndreptat c?tre predarea limbii engleze adolescen?ilor ?i adul?ilor; de aici ?i provocarea. how can i […]