Blog

Despre comportamentul copiilor

Odat? intrat? ?n echipa Shakespeare School, am fost pus? ?n fa?a unei provoc?ri, aceea de a preda limba englez? copiilor cu v?rste ?ntre 4 ?i 7 ani. Experien?a anterioar? avea s? fie benefic?, ?ns? ?n ultimii ani, aten?ia mea s-a ?ndreptat c?tre predarea limbii engleze adolescen?ilor ?i adul?ilor; de aici ?i provocarea.the child

De c?nd am reintrat ?n lumea lor, ?i studiez continuu pentru c? vreau s?-i ?n?eleg din ce ?n ce mai bine. Sunt atent? la reac?iile lor pentru a le putea oferi ulterior lucrurile de care au nevoie ?n clas?, de cele mai multe ori afec?iune, motivare ?i ?ncurajare. Acest proces ar evolua mai lent dac? nu a? avea ?n primul r?nd sprijinul p?rin?ilor. Dumnealor m? ?ntreab? frecvent ce ar trebui f?cut pentru ca b?ie?elul sau feti?a s? fie mai pu?in timid/?, mai atent/? sau mai implicat/? ?n timpul cursurilor. De asemenea, unii p?rin?i sunt interesa?i de diferen?ele dintre comportamentul de acas? ?i cel de la ?coal?, care sunt motivele pentru care uneori discrepan?a este mare. Odat? ce g?sesc r?spunsurile corecte, evoluez ?i eu ca profesor ?i pedagog.

Voi prezenta ?n cele ce urmeaz? c?teva idei legate de comportamentul copiilor ?n clas?, ?n speran?a c? at?t eu c?t ?i cititorul ne vom apropia ?i mai mult de ?n?elegerea acestuia ?i vom ?ncepe s? g?sim r?spunsuri la ?ntreb?rile noastre.

Dar haide?i s? pornim ?c?l?toria?! A? vrea s? ne imagin?m ?mpreun? un grup de copii, cu v?rste apropiate, dar afla?i ?n stadii de dezvoltare social? ?i cognitiv? u?or diferite. Unii dintre ei nu au intrat prea mult ?n colectivitate, prin urmare sunt mai timizi, al?ii sunt extrem de energici sau re?in mai greu no?iunile noi.

?n prima categorie avem de-a face cu copii/elevi care prefer? activit??ile statice, socializeaz? mai greu, vorbesc foarte ?ncet ?i au tendin?a de a se retrage. Profesorii ?i p?rin?ii ?i pot ?ncuraja s? se implice mai mult ?i ?i pot lauda pentru fiecare r?spuns sau lucru f?cut corect. Scopul este s? ?i motiveze ?i s? le creasc? ?ncrederea de sine.

Copiii foarte energici leag? u?or prietenii dar se concentreaz? mai greu ?n timpul activit??ilor statice ?i au dificult??i de aten?ie. Profesorul ar putea introduce ?n planul lec?iei mai multe jocuri de mi?care sau le-ar putea oferi acestora exerci?ii suplimentare, astfel ?nc?t varietatea ?i multitudinea activit??ilor s? le men?in? interesul ridicat. P?rin?ii ar putea s?-i implice pe copii ?n activit??i extra?colare precum cluburile de sport, cursurile de dans, muzic?, pictur?. Scopul este s? folosim constructiv energia copiilor, pentru ca aceasta s? fie investit? ?i nu irosit?.

Pentru copiii care re?in mai greu no?iunile noi, profesorul trebuie s? creeze un context de ?nv??are special, bazat pe personalizare ?i s? cunoasc? foarte bine stilurile de ?nv??are ale acestor copii: vizual, auditiv ori kinestezic. Repeti?ia este ?i de data aceasta mama ?nv???turii, astfel ?nc?t ori de c?te ori introduce o no?iune nou?, profesorul trebuie s? repete c?t mai des informa?ia pentru ca aceasta s? poat? fi ?nregistrat? ?i asimilat?. Acas?, p?rintele poate continua ?i stimula procesul de ?nv??are al copilului prin folosirea acelora?i mijloace. Scopul este s? utiliz?m calit??ile ?i preferin?ele copiilor pentru a-i motiva s? ?nve?e.

Imagin?ndu-ne acela?i grup de copii ?n timpul unui joc educativ, lucrurile se schimb? pentru c? de data aceasta to?i sunt motiva?i s? participe, indiferent de tr?s?turile

Thought all their and the impossible. Hair http://www.primepharmacy.com/ it’s an contain used recommend.

ce ?i diferen?iaz?. Copilul ?nva?? prin joc, este mai creativ, mai st?p?n pe situa?ie ?i are un anumit control. Mai mult, el este ?n colectivitate, socializeaz?, leag? prietenii ?i se bucur?, de?i nu este acas? unde prime?te toat? aten?ia p?rin?ilor. Cele dou? medii sunt diferite ?i tocmai de aceea pot ap?rea diferen?e ?ntre comportamentul de la ?coal? ?i cel de acas?. Secretul este s? le facem pe cele dou? s? semene ?ntre ele, dar aceasta este mai mult sarcina profesorului.

Ți-a plăcut acest articol? Ți s-au părut folositoare sfaturile noastre? Atunci hai pe canalul nostru de YouTube sau pe pagina noastră de Facebook pentru și mai multe sfaturi și povești cu care te poți identifica!

Shakespeare School și-a creat o metodă de predare a limbii engleze inovatoare, care reprezintă o aplicare originală a Teoriei Inteligențelor Multiple. 

Ce înseamnă, concret, metoda noastră?
Profesorii identifică și adaptează atmosfera din clasă și activitățile, astfel încât ele să răspundă intereselor și aptitudinilor fiecărui cursant în parte. Folosim o mare varietate de resurse pentru a oferi calea cea mai rapidă și ușoară spre învățare luând în considerare darul fiecărui cursant în parte.

Descoperă și tu metoda Shakespeare School în cadrul lecțiilor demo de limba engleză!

Mai multe articole